Formación a Familias

A formación ás familias é unha parte fundamental para acadar a igualdade real entre os nenos e as nenas. Baseándonos neste principio, facemos formacións prácticas e sinxelas, moi dinámicas e participativas e adaptadas a todos os públicos, onde as nais e os pais con fillos e fillas en idade escolar, poderán obter tips sinxelos de levar a cabo nas súas rutinas diarias e lograr así unha COEDUCACIÓN verdadeira nos seus fogares. 

Así, algunhas das formacións que propomos son: 

  • IGUALANDO: COEDUCANDO EN FAMILIA. Claves para unha educación igualitaria e respectuosa, libre de estereotipos sexistas.
  • EN POSITIVO: CLAVES PARA UNHA EDUCACIÓN RESPECTUOSA COA INFANCIA.  Educar respectando os procesos madurativos e as particularidades, reforzando á autoestima e establecendo límites e normas, sen sobreprotexer, sen sexualizar nin adultizar.
  • TABÚ: COMO FALAR DE SEXUALIDADE COAS NOSAS FILLAS E FILLOS. Dende case o nacemento ata a pubertade, ofreceremos pautas para ensinar a respectar os propios corpos e os alleos, como previr os abusos sexuais e como abordar na casa o tema da sexualidade.
  • CANTA, BAILA E ESCOITA. Análise da música actual, que escoitamos e que escoitan os nosos fillos e as nosas fillas dende idades moi temperás e valoración e reflexión sobre os valores que éstas transmiten, así como de que tipo de referentes teñen.
  • QUÉROME. EDUCANDO EMOCIÓNS. Como canalizar e xestionar emocións, traballar a autoestima e mellorar a comunicación. En definitiva, aprender a desenvolver a intelixencia emocional nos fogares.
  • ÉRASE UNHA VEZ: COMO MOTIVAR A QUE OS NOSOS FILLOS E FILLAS PARA QUE LEAN. Cando empezar a ler e de que forma, así como suxerencia de libros para motivar o hábito lector. Beneficios da lectura en familia e en solitario.
  • CONECTAD@S: NOVAS TECNOLOXÍAS. PERIGOS E FORTALEZAS. Cando podemos ofrecerlle un teléfono móvil aos nosos fillos e fillas e como facelo. Perigos reais do acceso ilimitado a Internet en mans de menores de idade. Control parental.
  • FALEMOS: CLAVES PARA UNHA BOA COMUNICACIÓN. Como acadar unha comunicación empática, asertiva e bidireccional cos nosos fillos e coas nosas fillas.

As formacións teñen unha duración dentre 1 e 2 horas, poden ser PRESENCIAIS u ONLINE. 
Non son propostas cerradas, adaptámonos ás necesidades de cada grupo. 

© 2024 Coeducontando

contacto@coeducontando.com